Scroll Top

Design & build

+MĒS BŪVĒJAM NĀKOTNI

Design and Build jeb apvienotā projektēšana un būvniecība nozīmē visa būvprojekta plānošanu, izstrādi un būves realizāciju veikt viena uzņēmuma ietvaros.

Uzņēmums SBS Design and Build piedāvā realizēt klienta ieceri, sākot ar pirmo idejas skici līdz pat gatavās ēkas nodošanai ekspluatācijā. Šāda koncepta būvniecības vadība piedāvā saskaņotu darbību kopumu, kas nodrošina visaugstāko kvalitāti, samazina riskus, kā arī ietaupa laiku un izmaksas. Klientam ir iespēja fokusēties sadarbībai tikai ar vienu partneri, lai saskaņotu vairāku iesaistīto pušu projektus. Viss norit viena uzņēmuma ietvaros, saskaņoti un stratēģiski plānojot darbus, ņemot vērā iesaistīto pušu termiņus un darba kapacitāti.

Design and Build ietver:

  • Ideju izstrādi;
  • Arhitektūru;
  • Tehnisko plānošanu;
  • Konstruēšanu;
  • Piegādi, celtniecību un montāžu;
  • Būves nodošanu ekspluatācijā.

SBS Design and Build nodrošina plānotu un atbildīgu projektēšanas un būvniecības gaitu. Jau projektēšanas laikā tiek ņemti vērā ar būvniecību saistītie jautājumi un izvēlēti atbilstošākie un ilgtspējīgākie risinājumi.

Mēs ticam, ka saskaņoti projektēšanas un būvniecības procesi ir tie, kas var nodrošināt vislabākos rezultātus un sniegt klientam vislielāko drošību un sirdsmieru, ka projekts noritēs bez mazākās aizķeršanās un rezultāts sagādās vislielāko gandarījumu.