Scroll Top

Būvkonstrukciju ekspertīze

+MĒS BŪVĒJAM NĀKOTNI

Būvprojektu būvkonstrukciju sadaļu ekspertīze ļauj klientam pārliecināties, ka uzceltā ēka atbilst drošas būvniecības standartiem. Būvprojektu būvkonstrukciju ekspertīze ir obligāta trešās grupas ēkām (izņemot būves nojaukšanas projektus) un to veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību prasībām, kas saistītas ar ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, lietošanas drošību.

Pēc būvkonstrukciju ekspertīzes veikšanas, SBS Design & Build ekspertīzes vadītājs sagatavo būvkonstrukciju sadaļas ekspertīzes atzinumu par to, vai būvprojektā sasniegti nacionālajos standartos un būvnormatīvos izvirzītie kritēriji. Ja būvkonstrukciju sadaļa atbilst prasībām, tad ekspertīzes vadītājs sniedz pozitīvu atzinumu, bet par neatbilstošu būvprojektu – negatīvu.

Patiesi lepojamies, ka esam piedalījušies projekta Elemental Skanste Office Complex (Skanstes iela 25, Rīga) izstrādes procesā. Šis projekts 2019.gada aprīlī saņēma prestižo BREEAM International sertifikātu, kas apliecina labo praksi ēku būvniecībā Eiropā. Elemental Skanste Office Complex ieguva novērtējumu Excellent, sasniedzot 80,1 %.