Būvprojektu ekspertīze

+MĒS BŪVĒJAM NĀKOTNI

Būvprojektu ekspertīze ļauj klientam pārliecināties, ka uzceltā ēka atbilst drošas būvniecības standartiem. Būvprojektu ekspertīze ir obligāta trešās grupas ēkām (izņemot būves nojaukšanas projektus) un to veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību prasībām, kas saistītas ar ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, lietošanas drošību un vides pieejamību.

SBS Design and Build piedāvātā būvprojektu ekspertīze tiek veikta:

  • Arhitektūras daļai;
  • Būvkonstrukciju daļai;
  • Ekonomiskajai daļai (obligāta valsts un pašvaldību finansētiem objektiem);
  • Ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem;
  • Darba organizēšanas projektam;
  • Energoefektivitātes novērtējumam.

Pēc būvprojekta ekspertīzes veikšanas, SBS Design and Build ekspertīzes vadītājs sagatavo būvprojekta ekspertīzes atzinumu par to, vai būvprojektā sasniegti nacionālajos standartos un būvnormatīvos izvirzītie kritēriji. Ja būvprojekts atbilst prasībām, tad ekspertīzes vadītājs sniedz pozitīvu atzinumu, bet par neatbilstošu būvprojektu – negatīvu.

Patiesi lepojamies, ka esam piedalījušies projekta Elemental Skanste Office Complex (Skanstes iela 25, Rīga) izstrādes procesā. Šis projekts 2019.gada aprīlī saņēma prestižo BREEAM International sertifikātu, kas apliecina labo praksi ēku būvniecībā Eiropā. Elemental Skanste Office Complex ieguva novērtējumu Excellent, sasniedzot 80,1 %.